ร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Surf Rescue และยกระดับทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ

Australian Lifeguard Services และ Surf Life Saving New South Wales ร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โรงแรมเดอะทินท์ ภูเก็ต และโรงแรมดาราภูเก็ต จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Surf Rescue Certificate” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

รายละเอียดหลักสูตร:

ระยะเวลา: 3 วัน
สถานที่: จังหวัดภูเก็ต
รับจำนวนจำกัด: 2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน
วันที่:
กลุ่มที่ 1: 23 – 25 เมษายน 2566 สำหรับผู้เริ่มต้น
กลุ่มที่ 2: 26 – 28 เมษายน 2566 สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์
วิทยากร: คุณเดวิด ฟิลด์, คุณสก็อตต์ แมคคาร์ทนีย์ และคุณโคลอี้ โจนส์

ข้อกำหนดของผู้เข้าร่วม:

เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประสบการณ์การฝึกอบรมที่ดีที่สุด เรากำหนดให้ผู้สมัครทุกคนต้อง:

  • สามารถว่ายน้ำในทะเลได้ 100 เมตร
  • มีประสบการณ์เป็นไลฟ์การ์ดหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางน้ำมาก่อน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมเป็นพิเศษ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสองกลุ่ม จะต้องเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร อย่างเป็นทางการ และร่วมทำกิจกรรม Phuket Kids Water Safety ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2023 เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น.

กำหนดการอบรม

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

ลงทะเบียนกลุ่ม 1 – สำหรับผู้ที่เริ่มต้น Surf Life Saving คลิ๊ก

ลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 – สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่ต้องการเลื่อนระดับใบอนุญาตเดิม กรุณาติดต่อ ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตที่ เบอร์โทร 081-797 4775

Title: “Join Our Surf Rescue Certificate Course and Elevate Your Lifesaving Skills in Phuket, Thailand!”

Australian Lifeguard Services and Surf Life Saving New South Wales, in collaboration with Thailand Surfing Federation, and Phuket Life Saving Club, are proud to present the “Surf Rescue Certificate” course – absolutely FREE of charge! Join us for an unforgettable learning experience in Phuket, Thailand!

Course Details:

FREE registration
Duration: 3 days
Venue: To be announced (Phuket, Thailand)
Limited spots available: 2 groups of 25 participants each
Dates:
Group 1: 23rd – 25th April 2023
Group 2: 26th – 28th April 2023
Expert Presenters: Mr. David Field, Mr. Scott McCartney, and Ms. Chloe Jones

Participant Requirements:

To ensure the best possible training experience, we require all candidates to:

Be able to swim 100 meters in the sea
Have prior experience as a lifeguard or water safety staff (preferred)
Priority will be given to candidates with relevant experience.

Don’t Miss the Presentation Ceremony!

Mark your calendars for the Presentation Ceremony on Friday, 28th April 2023, from 4 PM to 5 PM. Attendance is essential for all candidates as we celebrate your accomplishments and officially award your Surf Rescue Certificates.

Seize this incredible opportunity to sharpen your skills, learn from experienced professionals, and make a difference in the world of water safety – Register now, and we’ll see you in Phuket!

Sign up today!