การแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภท กีฬากระดานยืนพาย โดยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ได้บรรจุเข้าเป็นประเภทกีฬาสาธิต จัดการแข่งขัน ใน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ และจะได้เข้าเป็นกีฬาหลักในครั้งต่อไป การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 

การแข่งขันกระดานยืนพาย ประเภท เดี่ยว*

1. รุ่น Shadow One Design ชิงชัย 6 เหรียญทอง

1.1 Shadow One Design 100 m ชาย
1.2 Shadow One Design 200 m ชาย
1.3 Shadow One Design 2 km ชาย
1.4 Shadow One Design 100 m หญิง
1.5 Shadow One Design 200 m หญิง
1.6 Shadow One Design 2 km หญิง

2. รุ่น Sprint ชิงชัย 4 เหรียญทอง

2.1 Sprint 100 m ชาย
2.2 Sprint 200 m ชาย
2.3 Sprint 100 m หญิง
2.4 Sprint 200 m หญิง

3. รุ่น Technical Sprint ชิงชัย 4 เหรียญทอง

3.1 Technical Sprint 100 m ชาย
3.2 Technical Sprint 200 m ชาย
3.3 Technical Sprint 100 m หญิง
3.4 Technical Sprint 200 m หญิง

4. รุ่น Technical Race ชิงชัย 6 เหรียญทอง

4.1 Technical Race 2 km ชาย
4.2 Technical Race 4 km ชาย
4.3 Technical Race 6 km ชาย
4.4 Technical Race 2 km หญิง
4.5 Technical Race 4 km หญิง
4.6 Technical Race 6 km หญิง

* นักกีฬาสามารถลงแข่งขันในประเภทเดี่ยว ได้สูงสุด 3 รายการเท่านั้น *

การแข่งขันกระดานยืนพาย ประเภท ทีมผลัด** ชิงชัย 3 เหรียญทอง

1. ผลัดทีมชาย 4 คน ระยะ 1.2 km

2. ผลัดทีมหญิง 4 คน ระยะ 1.2 km

3. ผลัดทีมผสม (ชาย 2 หญิง 2 ) 4 คน ระยะ 1.2 km

**
1) ประเภททีม 4 คน (สามารถมีนักกีฬาสำรอง 2 คน รวมทั้งสิ้นมากสุด 6 คน)
2) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 4 คน
3) นักกีฬาจะไม่สามารถมีชื่อเป็นสมาชิกของทีมผลัดประเภทเดียวกันซ้ำได้ เช่น มีชื่ออยู่ในทีมผลัดชาย พร้อมกันสองทีม แต่สามารถมีชื่ออยู่ในทีมผลัดผสมได้ เป็นต้น
4) ในแต่ละทีม อนุญาติให้มีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย ได้เพียง 1 คน **

การแข่งขันกระดานยืนพาย ชิงชัยรวม 23 เหรียญทอง

กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

การรับสมัคร

ระยะเวลาในการรับสมัคร ภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

โดยรับสมัครผ่านช่องทางเวบไซต์ของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย