Songkla Beach Festival 2022 กระดานยืนพาย เปิดรับสมัครแล้ว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ.2565 ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 226,000.00 บาท
เปิดรับสมัครแล้วที่ https://bit.ly/3TBiBCE