Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสนับสนุนการถ่ายทดสดโดย สมาคมกีฬาอีสปอร์ทแห่งประเทศไทย

จัดการแข่งขัน Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.

ห้วยน้ำคำ
ภาพจาก previous.thailandtourismdirectory.go.th กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยเปิดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ประเภท 4 รุ่น คือ

ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* รุ่น ชาย – หญิง

และประเภท Sprint 200 เมตร* บอร์ดมาตรฐานชะโด รุ่น ชาย – หญิง

*อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะทางตามความเหมาะสม

ห้วยน้ำคำ
ภาพจาก thai.tourismthailand.org การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เปิดรับสมัคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสมัครโดยกดปุ่มด้านล่างนี้

#SisaketSUPRace2021

#SisaketSportCity

#ThailandSurfingFederation