ปิดรับสมัครแล้ว
Registration Closed!

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่น Khaolak Surf Festival 2023 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 ณ หาดเมมโมรี่ เขาหลัก จังหวัดพังงา

Sign up for the Khaolak Surf Festival 2023 surfing competition between 16-18 June 2023 at Memory Beach, Khao Lak, Phang Nga.

สมัครฟรี – FREE ENTRY

รุ่นในการแข่งขัน – Division

  • Men Shortboard (รับจำกัดที่ 48)
  • Men Longboard (รับจำกัดที่ 32 คน)
  • Women Shortboard (รับจำกัดที่ 24)
  • Women Longboard (รับจำกัดที่ 24)

เงินรางวัล – Prize Money

Division1st place2nd place3rd place3rd place
Men Shortboard20,00015,00010,00010,000
Men Longboard20,00015,00010,00010,000
Women Shortbord20,00015,00010,00010,000
Women Longboard20,00015,00010,00010,000

Notes:
1) ผู้ได้รับเงินรางวัลต้องเสียภาษีตามกฎหมายกำหนด (Prize money winners are subject to taxation as required by law)
2) ผู้ได้รับเงินรางวัลจะค้องเตรียมเอกสารเช่นสำเนาบัครประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อใช้รับเงินรางวัล ( Prize money winners are required to provide documents such as a copy of ID card or passport copy to receive the prize money)
3) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลของการแข่งขันคู่กันด้วย (Person who receives prize money will receive the trophy of the match as well)

การรับสมัคร – How to entry

ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ทที่เห็นรูปถ่าย เพื่ออัพโหลดลงในแบบฟอร์มการสมัครในการยืนยันตัวตน ผู้สมัครที่ไม่มีเอกสารครบ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัคร (ขอให้ผู้สมัครขีดคร่อม “ใช้เพื่อการสมัครแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นเท่านั้น” ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 2MB

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครข้างล่างนี้

Applicants must provide a copy of their ID card or a copy of their passport with a photo. To upload into the application form for identity verification. Applicants without complete documents The organizer reserves the right to cancel the application. (Ask applicants to cross out “Use for surfing competitions only” Image file size not over 2MB.

When the documents are ready Please fill out the application form below.

ติดต่อสอบถาม – contact email – info@surfingthailand.org or contact form