โอลิมปิก 2024 ยืนยันจัดโต้คลื่นที่ Teahupo’o ด้วยหอคอยผู้ตัดสินใหม่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

คณะกรรมการโอลิมปิก 2024 ได้ยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นขึ้นที่ Teahupo’o ในเฟรนช์โปลินีเซีย ตามแผนเดิม หลังจากมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ โดยทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกปารีส 2024 และรัฐบาลท้องถิ่นได้ยอมรับข้อกังวลเหล่านี้และตัดสินใจปรับปรุงโครงการ

โดยจากเดิมที่วางแผนก่อสร้างหอคอยผู้ตัดสินสูง 14 เมตร ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหอคอยในรูปแบบที่เบาและเล็กลง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงตอบโจทย์ข้อกำหนดทางเทคนิคและความต้องการด้านความปลอดภัยที่ทาง ISA กำหนด

การติดตั้งหอคอยและกระบวนการขุดเจาะรากฐานบนแนวปะการังจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับปะการัง และจะมีการย้ายปะการังบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในระหว่างการก่อสร้าง

ประธานาธิบดีของเฟรนช์โปลินีเซีย โมเอไท บรอเธอร์สัน กล่าวว่า แม้จะไม่ทุกคนพอใจกับการตัดสินใจนี้ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อการจัดโอลิมปิก ทางรัฐบาลและคณะกรรมการโอลิมปิกจะยังคงปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://press.paris2024.org/news/the-polynesian-government-paris-2024-and-the-haut-commissariat-confirm-the-organisation-of-the-olympic-games-surfing-events-at-the-teahupoo-site-with-a-proposition-of-a-new-more-moderate-judges-tower-eafc-7578a.html