ISA และส.กีฬาโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมจัดอบรมผู้ตัดสินเซิร์ฟหญิง หลักสูตรสหพันธ์ออนไลน์ ฟรี

โครงการของ ISA และสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ที่พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในกีฬากระดานโต้คลื่น และเพิ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงในกีฬาของเรา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยจะมีการเปิดอบรมผู้ตัดสินหญิงออนไลน์ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ และโปรแกรมจะรวมถึงหลักสูตรและการรับรองการเป็นผู้ตัดสินระดับหนึ่ง จากสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ ISA โปรแกรมนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก ISA และฟรีสำหรับผู้หญิงที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมคือ:

  • เพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีหนังสือและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
  • ความสนใจในการตัดสินเซิร์ฟ (ประสบการณ์การตัดสินเซิร์ฟเป็นข้อดี แต่ไม่จำเป็น)

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

กรอกใบสมัครพร้อมอัพโหลดหลักฐานได้ที่ https://isasurf.org/2023-isa-womens-judging-program-application/

ติดต่อสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เพื่อขอหนังสือรับรองจากสมาคมฯ ได้ที่อีเมล์ info@surfingthailand.org

*สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจรณาการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตัดสินของสมาคมฯ ที่มีผลงานการตัดสินในระดับชาติก่อน