เปิดรับสมัครแล้ว! เจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงของ ISA ในงาน 2024 ISA World Surfing Games

สหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) ร่วมกับสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย (TSF) คัดเลือกผู้ตัดสินหญิง เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคในการแข่งขัน 2024 ISA World Surfing Games ณ ประเทศเปอร์โตริโก้ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2567

ISA และสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตัดสินหญิงเข้าร่วมเป็น เจ้าหน้าที่เทคนิคในการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงแชมป์โลกและรายการคัดตัวไปโอลิมปิกปารีส โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เคยเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินหญิงของ ISA มาก่อน หรือทางสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอผู้ตัดสินของสมาคมฯที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการตัดสิน
  2. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  3. ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
  4. มีประสบการณ์ในการตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่นในระดับชาติ และรายการแข่งขันที่รับรอง หรือจัดโดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดย ISA และสมาคมฯ ให้ได้เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคในการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พักอาหารและเครื่องแบบ ตลอดการแข่งขัน โดยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ spotters, tabulators และ beach marshals รวมไปถึงการได้เป็นผู้ตัดสินเงา (shadow judge) ซึ่งมีโอกาสเรียนรู้จากผู้ตัดสินระดับโลกอีกด้วย

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่

https://isasurf.org/2024-isa-womens-judging-program…/

📅 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567