การแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภท กีฬากระดานยืนพาย โดยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ได้บรรจุเข้าเป็นประเภทกีฬาสาธิต จัดการแข่งขัน ใน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ และจะได้เข้าเป็นกีฬาหลักในครั้งต่อไป การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  การแข่งขันกระดานยืนพาย ประเภท เดี่ยว* 1. รุ่น Shadow One Design ชิงชัย 6 เหรียญทอง 1.1 Shadow One Design 100 m ชาย1.2 Shadow One Design 200 m ชาย1.3 Shadow One Design 2 km ชาย1.4 Shadow One […]

Surfingthailand

February 23, 2022

Thailand Open Master Games SUP Race2022

ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน TOMG SUP Race 2022 ขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ชายหาดชลทัศน์ บริเวณลานเก้าอี้ดำ หน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยเปิดการแข่งขัน ทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ  1. ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* 2. ประเภท Technical Sprint ระยะทาง 200 เมตร* * คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิค อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะทางให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยแบ่งกลุ่มรุ่นอายุดังนี้ • รุ่นทั่วไป ชาย หญิง กลุ่มอายุ 35 – 39 […]

Surfingthailand

December 10, 2021

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีทักษะการว่ายน้ำ และมีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น หรือการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม4. สามารถเข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด5. มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี6. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น7. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก และ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าฝึกอบรมได้ สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรม จำนวน 6,000 บาท ซึ่งค่าฝึกอบรมนี้ […]

Surfingthailand

October 26, 2021

Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสนับสนุนการถ่ายทดสดโดย สมาคมกีฬาอีสปอร์ทแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. โดยเปิดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ประเภท 4 รุ่น คือ ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* รุ่น ชาย – หญิง และประเภท Sprint 200 เมตร* บอร์ดมาตรฐานชะโด รุ่น ชาย – […]

Surfingthailand

October 15, 2021

Thailand SUP 100 – Virtual SUP Race 2021

Thailand SUP 100 – Virtual SUP Race 2021 กิจกรรมการแข่งขัน กระดานยืนพาย โดยจะต้องพาย สะสมระยะทาง ให้ได้ครบ 100 กิโลเมตร ภายในเวลา 2 เดือน ง่ายๆ เพียงแค่สมัคร และ ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับนาฬิกาออกกำลังกายของคุณ ก็ออกไปพายซับเก็บระยะได้ทันที เริ่มเปิดรับสมัคร: วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนเริ่มพายสะสมระยะ: วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 สถานที่พายซับ: ที่ไหนก็ได้ในโลก ที่มีน้ำให้คุณพาย ทะเล แม่น้ำ เขื่อน ห้วย หนอง คลอง บึง อื่นๆ โดย Thailand SUP 100 – Virtual […]

Surfingthailand

May 15, 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นฯ นำซอฟแวร์วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกนักกีฬาออนไลน์ เข้ามาใช้ในการฝึกนักกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายทีมชาติไทย

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้นำซอฟแวร์วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกนักกีฬาออนไลน์ เข้ามาใช้ในการฝึกนักกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายทีมชาติไทย เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจนักกีฬากระดานโต้คลื่นทีมชาติไทย ที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อม ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้ทำการแนะนำระบบวิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกสอนนักกีฬาแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬาทีมชาติไทย โดยจุดประสงค์หลักของซอฟแวร์ที่สมาคมฯ นำมาใช้ เพื่อที่สมาคมฯ จะได้เก็บข้อมูลการฝึกซ้อมของนักกีฬารวมไว้บนระบบคลาวด์ที่จุดเดียว ซึ่งทำให้ทั้งผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพ นักจิตวิทยา แพทย์ และผู้บริหารสมาคม สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และทำการวิเคราะห์ ติดตามผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ อาทิเช่น ความคืบหน้าในการฝึกซ้อม การพัฒนาของกล้ามเนื้อต่างๆ การพักผ่อนของนักกีฬา และโภชนาการของนักกีฬาเป็นต้นนอกจากนี้ซอฟแวร์ยังมีความสามารถในการฝึกซ้อมนักกีฬาแบบออนไลน์ โดยผู้ฝึกสอนสามารถกำหนดกิจกรรมการซ้อมในแต่ละวัน และส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของนักกีฬาแต่ละคน หรือให้แบบทดสอบแก่กลุ่มนักกีฬาเพื่อทำการทดสอบ โดยผลการทดสอบจะส่งตรงเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์นักกีฬาได้ทันทีนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย นายชนินทร์ อัยรักษ์ กล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ทำให้ต้องลดการรวมตัวกันฝึกซ้อมของนักกีฬา อีกทั้งสมาคมฯ มีทีมนักกีฬาสองชนิดกีฬา ซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมในแต่ละที่ ดังนั้นการที่สมาคมฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกซ้อม จะช่วยให้สมาคมฯ เก็บข้อมูลนักกีฬาได้ในที่เดียว […]

Surfingthailand

December 23, 2020

การแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563

การแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดฉากเริ่มการแข่งขันแล้วเช้านี้ ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน กล่าวเปิดงานต้อนรับนักกีฬา และนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน ในบรรยากาศสบายๆนายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายทวี ทองแช่ม กล่าว่า “ยินดีต้อนรับนักกีฬาสู่ ชายหาดกะตะอันสวยงาม มีคลื่นที่เหมาะกับการเล่นกีฬาโต้คลื่นเป็นอย่างมาก และยินดีที่มีการจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ หาดกะตะแห่งนี้” และยังเชิญชวนให้นักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยว เข้าชมเที่ยวงาน “กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล” ณ สวนสาธารณะคลองบางลา หาดกะรน ซึ่งจัดพร้อมกับรายการกีฬา โดยจะเริ่มงานในเวลา 17.00-23.00 น. ในทุกๆวันที่มีการแข่งขัน การแข่งขันในวันนี้ จะเป็นการแข่งขันรุ่นกระดานสั้นชาย ในรอบแรกและรอบสอง ซึ่งมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งสภาพคลื่นวันนี้ที่หาดกะตะ มีคลื่นสูงประมาณ 3-4 ฟุต อากาศดีตลอดช่วงเวลาทำการแข่งขัน นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้เด่นๆ อาทิเช่น […]

Surfingthailand

September 28, 2020

ปิดฉากลงแล้วศึกกีฬา SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020

ปิดฉากลงแล้วศึกกีฬา SAT-PHUKET Sports World Invitation 2020 “ไอริณ-ศักดิ์ฎา” กวาด 3 แชมป์กระดานยืนพาย จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดกีฬาต่อเนื่องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เตรียมจัดแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันทางทะเลปลายปี เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา SAT –PHUKET Sports World Invitation 2020 โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และนายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จ.ภูเก็ต นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬาโต้คลื่น ร่วมด้วย พร้อมกับมีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาชนะเลิศของการแข่งขัน ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต สำหรับการแข่งขันกีฬา […]

Surfingthailand

September 28, 2020

การแข่งขัน SAT-Phuket Sports World Invitation 2020 SUP Race

ปิดฉากลงอย่างประทับใจกับ การแข่งขัน Stand Up Paddle Board (SUP) รายการ SAT-Phuket Sports World Invitation 2020 ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2563 โดยมีการแข่งขัน ในรุ่น Technical Race ระยะทาง 8 กิโลเมตร ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 19 ซึ่งแข่งขันท่ามกลางสายฝน และลมแรง สรุปผลการแข่งขันดังนี้ประเภท Technical Race 8 กิโลเมตร ชาย อันดับที่หนึ่ง ศักดิ์ฎา วันยาเล (52:39 นาที) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ณฐภัทร โกแมน (53:44 นาที) รองชนะเลิศอันดับสอง จิตกร ศรีวังราช (54:22 นาที) ประเภท Technical […]

Surfingthailand

September 28, 2020

การสอนเล่นกีฬา SUP เบื้องต้นให้กับเด็กๆ ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

18 กันยายน 2563 ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย นายชนินทร์ อัยรักษ์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้ฝึกสอนนักกีฬา SUP ทีมชาติไทย นายพอลล์ บุณยะรัตเวช และคณะนักกีฬา SUP ทีมชาติไทย ร่วมทำกิจกรรม SUP Clinic โดยทำการสอนเล่นกีฬา SUP เบื้องต้นให้กับเด็กๆ ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต นายพอลล์ บุณยะรัตเวช โค้ชทีมชาติไทย กล่าวว่า “เด็กๆ สนุกกันมาก เล่นได้เก่งกันทุกคน แต่เสียดายที่อากาศวันนี้ไม่ค่อยดี จริงๆแล้ว บริเวณปลายแหลมสะพานหิน เหมาะแก่การเล่นซับ เพราะเป็นชายหาดที่ไม่อันตราย จอดรถก็ง่าย ผมอยากให้เด็กๆ ทุกคนหันมาเล่นกีฬาซับกันมากขึ้น เราจะได้มีนักกีฬาเยาวชนไทยเพิ่มมากขึ้น ทางโค้ชและนักกีฬาทีมชาติเองก็พร้อมตลอด ที่จะร่วมสอนเด็กๆที่สนใจครับ”สำหรับกิจกรรม SUP Clinic เป็นส่วนหนึ่งของงาน SAT-Phuket Sports World Invitation 2020 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ […]

Surfingthailand

September 28, 2020
1 2