การแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภท กีฬากระดานยืนพาย โดยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ได้บรรจุเข้าเป็นประเภทกีฬาสาธิต จัดการแข่งขัน ใน วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ และจะได้เข้าเป็นกีฬาหลักในครั้งต่อไป การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  การแข่งขันกระดานยืนพาย ประเภท เดี่ยว* 1. รุ่น Shadow One Design ชิงชัย 6 เหรียญทอง 1.1 Shadow One Design 100 m ชาย1.2 Shadow One Design 200 m ชาย1.3 Shadow One Design 2 km ชาย1.4 Shadow One […]

Surfingthailand

February 23, 2022

Thailand Open Master Games SUP Race2022

ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน TOMG SUP Race 2022 ขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ชายหาดชลทัศน์ บริเวณลานเก้าอี้ดำ หน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยเปิดการแข่งขัน ทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ  1. ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* 2. ประเภท Technical Sprint ระยะทาง 200 เมตร* * คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิค อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะทางให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยแบ่งกลุ่มรุ่นอายุดังนี้ • รุ่นทั่วไป ชาย หญิง กลุ่มอายุ 35 – 39 […]

Surfingthailand

December 10, 2021

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีทักษะการว่ายน้ำ และมีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น หรือการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม4. สามารถเข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด5. มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี6. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น7. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก และ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าฝึกอบรมได้ สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรม จำนวน 6,000 บาท ซึ่งค่าฝึกอบรมนี้ […]

Surfingthailand

October 26, 2021

Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสนับสนุนการถ่ายทดสดโดย สมาคมกีฬาอีสปอร์ทแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. โดยเปิดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ประเภท 4 รุ่น คือ ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* รุ่น ชาย – หญิง และประเภท Sprint 200 เมตร* บอร์ดมาตรฐานชะโด รุ่น ชาย – […]

Surfingthailand

October 15, 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศ จัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2564

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และ เทศบาลตำบล ราไวย์ จัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2564 หรือ Thailand Surfing Championship 2021 ในระหว่าง วันที่ 6- 10 ตุลาคม 2564 ณ หาดในหาน ตำบล ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการแข่งขันจัดตาม มาตราการเฝ้าระวัง โควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ต การแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬากระดานโต้คลื่นชั้นนำทั่วประเทศไทยได้รอคอยและเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง โดยมีการจัดแข่งขันในรุ่น กระดานยาว และกระดานสั้น ทั่วไป ชาย-หญิง และ รุ่นยุวชน อายุ ต่ำกว่า 14 ปี ชาย-หญิง สนามแข่งขันหาดในหานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จัดกระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งหาดในหาน ปัจจุบันเป็นที่รู้จักของนักโต้คลื่นอยู่แล้ว และได้ชื่อว่า “หาดที่มีคลื่นซ้ายดีที่สุดในประเทศไทย” ถือเป็นความท้าทายสำหรับนักกีฬากระดานโต้คลื่น อีกทั้ง […]

Surfingthailand

October 3, 2021

Surfingthailand

July 16, 2021

Surfingthailand

July 16, 2021

Thailand SUP 100 – Virtual SUP Race 2021

Thailand SUP 100 – Virtual SUP Race 2021 กิจกรรมการแข่งขัน กระดานยืนพาย โดยจะต้องพาย สะสมระยะทาง ให้ได้ครบ 100 กิโลเมตร ภายในเวลา 2 เดือน ง่ายๆ เพียงแค่สมัคร และ ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับนาฬิกาออกกำลังกายของคุณ ก็ออกไปพายซับเก็บระยะได้ทันที เริ่มเปิดรับสมัคร: วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนเริ่มพายสะสมระยะ: วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 สถานที่พายซับ: ที่ไหนก็ได้ในโลก ที่มีน้ำให้คุณพาย ทะเล แม่น้ำ เขื่อน ห้วย หนอง คลอง บึง อื่นๆ โดย Thailand SUP 100 – Virtual […]

Surfingthailand

May 15, 2021

บริษัท คอบบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบกระดานยืนพาย Shadow One-Design SUP Class จำนวน 25 ตัวให้สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 31 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. นอกจากจะมีงานเปิดการแข่งขันกีฬากระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Laguna Phuket Thailand SUP Championship 2021) และเริ่มแข่งขันในรุ่น Fun Race แล้วเช้าวันเดียวกัน ยังมีพิธีมอบกระดานยืนพาย Shadow One-Design SUP Class จำนวน 25 ตัวให้สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย โดย บริษัท คอบบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cobra International ยังไม่พอ! SURF SUP Warehouse Thailand ร่วมกับสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันมอบกระดานโต้คลื่นสำหรับเด็กๆ จำนวน 25 ตัว ให้กับชมรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ชมรมนักกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต Phuket Surfing Club ชมรมกมลาโกเซิร์ฟฟิ่งคลับ Kamala Go Surfing Club […]

Surfingthailand

March 29, 2021
1 2 3