แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Sisaket SUP Race 2021

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Sisaket SUP Race 2021

กรุณาโอนเงินค่าสมัครที่

บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์

บัญชีเลขที่ 886-219050-2

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


= ปิดรับสมัครแล้ว =