ขนาดของเสื้อ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ1 รุ่นที่ 2