แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563

ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 23-27 กันยายน 2563

กรุณาใส่ชื่อ ชมรม สโมสร สมาคม หรือจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดอยู่

รายละเอียดนักกีฬา สามารถใส่ชื่อได้สูงสุด 5 คน ถ้าชมรม สโมสร สมาคม หรือจังหวัดใดที่ต้องการส่งรายชื่อมากกว่า 5 คน สามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้ง หรือส่งอีเมล์รายชื่อนักกีฬา พร้อมรายละเอียดมาได้ที่อีเมล์ info@surfingthailand.org