ฟอร์มรับสมัคร SAT Phuket Sport World Invitation SUP Race 2020 – Team Relay ประเภททีม

ผู้สมัครในแต่ละทีมจะต้องทำการโอนเงินมัดจำ “ทีมละ 1,000 บาท” ในวันที่กรอกใบสมัครออนไลน์นี้

สมาคมฯ จะทำการคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นเงินสดเต็มจำนวนเท่ากับที่ท่านได้โอนมัดจำมา หลังจากที่ท่านได้ทำการแสดงบัตรประชาชนของท่านในวันที่แข่งขัน ในระยะที่ท่านสมัครไว้
นักกีฬาที่ไม่มาแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ สมาคมฯจะทำการยึดเงินมัดจำไว้ และไม่อนุญาตให้คนอื่นมารับเงินมัดจำแทน
กรุณาเตรียมสลิปหลักฐานการโอนเงินให้พร้อมก่อนกรอกใบสมัคร เพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
กรุญาโอนเงินมัดจำที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่
886-219050-2
บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด

ถ้ามีปัญหาเรื่องส่งสลิปโอนเงินกรุณาอีเมล์ champwatersports@gmail.com
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมัดจำ ทีมละ 1,000 บาท
กรุญาโอนเงินมัดจำที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่
886-219050-2
บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด