ฟอร์มรับสมัคร SAT Phuket Sport World Invitation SUP Race 2020 – Technical Race and Sprint

ผู้สมัครในแต่ละรุ่นจะต้องทำการโอนเงินมัดจำ “ระยะละ 500 บาท” ในวันที่กรอกใบสมัครออนไลน์นี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านสมัครในสองระยะ คือ ระยะ technical race และระยะ sprint ท่านจะต้องโอนเงินค่ามัดจำจำนวน 1,000 บาทเป็นต้น
สมาคมฯ จะทำการคืนเงินมัดจำให้ท่านเป็นเงินสดเต็มจำนวนเท่ากับที่ท่านได้โอนมัดจำมา หลังจากที่ท่านได้ทำการแสดงบัตรประชาชนของท่านในวันที่แข่งขัน ในระยะที่ท่านสมัครไว้
นักกีฬาที่ไม่มาแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ สมาคมฯจะทำการยึดเงินมัดจำไว้ และไม่อนุญาตให้คนอื่นมารับเงินมัดจำแทน
กรุณาเตรียมสลิปหลักฐานการโอนเงินให้พร้อมก่อนกรอกใบสมัคร เพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

กรุญาโอนเงินมัดจำที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่
886-219050-2
บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด

ถ้ามีปัญหาเรื่องส่งสลิปโอนเงินกรุณาอีเมล์ champwatersports@gmail.com
//
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในประเภททีมให้ใช้แบบฟอร์มสมัครประเภททีม
Please use another online form for team relay.
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมัดจำ ระยะละ 500 บาท
กรุญาโอนเงินมัดจำที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่
886-219050-2
บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด