แบบฟอร์มสมัครการแข่งขันกระดานยืนพาย PHUKET CITY SUP RACE 2020

การแข่งขัน Phuket City SUP Race 2020 ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

฿ 0.00
การชำระเงินค่าสมัคร

กรุณาโอนเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 886-219050-2

ชื่อบัญชี บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด

Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาแนบไฟล์สลิปการโอนเงิน หรือส่งทางอีเมล์ champwatersports@gmail.com
เงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน

1. เริ่มการแข่งขันในเวลา 09.00 น. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ต นักกีฬาทุกระยะต้องมาก่อนเวลาปล่อยตัว

2. เวลาในการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสภาพอากาศ ดังนั้นขอให้นักกีฬาเตรียมความพร้อม ณ สนามแข่งเพื่อไม่พลาดในการปล่อยตัวนักกีฬารุ่นนั้นๆ

3. นักกีฬาจะต้องนำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง เช่น กระดานและไม้พาย เป็นต้น

4. ผู้จัดจะมีอุปกรณ์บางส่วนเพื่อให้เช่าหน้างานซึ่งมีจำนวนจำกัด ซึ่งผู้ที่ต้องการจะเช่า ขอให้ติดต่อบริเวณจัดงานในวันงานเท่านั้น

5. จำกัดขนาดบอร์ดสำหรับระยะ techincal race 6กิโลเมตร และ ระยะ Sprint 200เมตร บอร์ดจะต้องมีความยาว ไม่เกิน 14 ฟุต

6. ระยะ Fun race 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดชนิดและขนาดของบอร์ดแข่งขัน

7. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ จะมีให้รุ่นละ 3 รางวัล ในแต่ละประเภท แยก ชาย-หญิง รวม 18 ถ้วยรางวัล

8. ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกในการแข่งขัน จำนวน 1 ตัว ต่อหนึ่งรุ่นที่สมัคร (ยกเว้นรุ่นยุวชน) ซึ่งผู้จัดจะเตรียมให้ในวันลงทะเบียนนักกีฬา ณ สถานที่แข่งขัน ในวันแข่งขัน

9. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันในระยะที่สมัคร

10. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น

11. เงินค่าสมัครไม่สามารถเรียกคืนได้ หรือโอนเป็นชื่อของคนอื่นได้

12. ติดต่อผู้จัด ที่อีเมล์ champwatersports@gmail.com หรือโทร 092-6478946 สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย