สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จับมือ ไลฟ์เซฟวิ่งออกหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

Thailand Surfing Federation together with Thai Life Saving Society signed the MOU to develop National Aquatic Rescue and Safety Course for all National SUP / SURF coaching program.

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ไลฟ์เซฟวิ่งออกหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสมาคมกีฬา

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ หรือ Thai Life Saving Soceity พัฒนาหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้าและความปลอดภัยทางนํ้าเบื้องต้น สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายหลักสูตรดังกล่าวเป็นการดัดแปลงมาจากหลักสูตรเต็มของ International Life Saving (ILS) ให้มีเนื้อหา ที่มีความกระชับขึ้น และใช้เวลาในการฝึกอบรม แค่ 20 ชั่วโมง โดยเน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางน้ำเป็นหลัก ทั้งนี้สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยจะใช้หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรบังคับให้ผู้เข้าอบรม ทั้งผู้ฝึกสอนกระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพาย จะต้องผ่านการอบรมนี้ก่อน จึงจะสามารถเข้าฝึกอบรมต่อเป็นผู้ฝึกสอนได้

ภาพจาก https://web.facebook.com/photo?fbid=10222989930998108&set=a.1596660957800

นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมจากสมาคม จะต้องมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เพราะทั้งสองชนิดกีฬาถือว่าเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสูง”

นายชนินทร์ ยังกล่าวอีกว่า “ในระดับโลกนั้น ทั้งสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ ISA เอง ก็มีการร่วมมือกับ ILS อยู่แล้ว ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำในระดับชาติของทั้งสองสมาคม ผมต้องขอขอบคุณสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำมาก ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น”ด้านนายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

ภาพจาก https://web.facebook.com/photo/?fbid=10218503891339818&set=a.1473618211706

ดร.อิทธิกร ขำเดช กล่าวว่า “ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพาย ส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมตามแหล่งน้ำอยู่แล้ว และจะต้องสอนคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก การที่พวกเขามีทักษะช่วยชีวิตติดตัวไปนั้น ผมเชื่อว่า จะสามารถลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในประเทศไทยได้ ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในประเทศไทยยังเป็นจำนวนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ซึ่งสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำเองก็ได้ดำเนินการให้ความรู้ หรือฝึกอบรมตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของทั้งสองสมาคมนี้ จะนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมดิวารี จอมเทียน จังหวัดชลบุรีสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

ได้รับการสนับสนุนโดย

The Coral Lounge ThailandQuiksilver ThailandRoxy ThailandThe Boathouse PhuketBillabong Thailand