Coral Executive Lounge ร่วมสนับสนุน สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในการพัฒนานักกีฬากระดานโต้คลื่นและนักกีฬากระดานยืนพายทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ

Coral Executive Lounge ร่วมสนับสนุน สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในการพัฒนานักกีฬากระดานโต้คลื่นและนักกีฬากระดานยืนพายทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ The Coral Lounge Thailand ห้องพักรับรองพิเศษผู้โดยสารสนามบิน ในสนามบินชั้นนำทั่วประเทศ 6 สนามบินหลัก 13 สาขา ทั่วประเทศ และวางแผนจะเปิดสาขาเพิ่มตามสนามบินชั้นนำทั่วโลก

ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ในประเทศไทย โดยเฉพาะกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพาย ซึ่งเป็นสองชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยคุณณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอรัลเอ็กซ์เซคคิวทีฟรีสอร์ท จำกัด กล่าวว่า “ทั้งกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพาย เปรียบเหมือนพีอาร์ หรือประชาสัมพันธ์ให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ที่เล่นกีฬาทั้งสองชนิดกีฬานี้ จะต้องเดินทางไปเล่นเซิร์ฟหรือซับ ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยงเชิงกีฬาให้กับประเทศไทย Coral Executive Lounge รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์กีฬาชนิดนี้ให้มีการเล่นแพร่หลายมากขึ้น”

ทั้งนี้ Coral Executive Lounge ที่มีสาขาทั่วประเทศ และสนามบินชั้นนำทั่วโลก จะเป็นเหมือนห้องรับรองให้คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสมาคมฯ ในการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม หรือแข่งขัน ตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

ได้รับการสนับสนุนโดย

The Coral Lounge ThailandQuiksilver ThailandThe Boathouse PhuketRoxy ThailandBillabong Thailand