ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาโต้คลื่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

19 กรกฎาคม 2562 – คณะฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬากระดานโต้คลื่น ชุดลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้บรรยายให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการโภชนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอน และเพื่อนำไปปฏิบัติเข้ากับแผนการฝึกสอน และการใช้ชีวิตประจำวันของนักกีฬา 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะจากสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา โดยนายมีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้เข้าบรรยาย พร้อมทดสอบให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา แก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ในการหาข้อมูลว่ายาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมีในท้องตลาดนั้น จัดอยู่ในประเภทสารต้องห้ามในการกีฬาหรือไม่

โดยมีนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย และนายเดชา สิทธิเดช อุปนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นและประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะฯ และเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย