Sisaket SUP Race 2021

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

และสนับสนุนการถ่ายทดสดโดย สมาคมกีฬาอีสปอร์ทแห่งประเทศไทย

จัดการแข่งขัน Sisaket SUP Race 2021 ศรีสะเกษซับเรส 2021

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.

ห้วยน้ำคำ ภาพจาก previous.thailandtourismdirectory.go.th กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยเปิดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ประเภท 4 รุ่น คือ

ประเภท Technical Race ระยะทาง 5 กิโลเมตร* รุ่น ชาย – หญิง

และประเภท Sprint 200 เมตร* บอร์ดมาตรฐานชะโด รุ่น ชาย – หญิง

*อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะทางตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Sisaket SUP Race 2021

#SisaketSUPRace2021

#SisaketSportCity

#ThailandSurfingFederation

The event is finished.

Date

Nov 05 2021
Expired!

Time

8:00 am - 12:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Nov 04 - 05 2021
  • Time: 9:00 pm - 1:00 am
Category
Thailand Surfing Federation

Organizer

Thailand Surfing Federation
Phone
02 821 5646
Email
info@surfingthailand.org
Website
https://surfingthailand.org