หน้าแรก

1200x600-1

ISA ยินดีรับโครงการขอพิจารณา Para Surfing สำหรับ Paralympic Games Los Angeles 2028

สหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) ได้ต้อนรับคณะจัดการ Los Angeles 2028 (LA28) ที่เสนอให้พิจารณา Para Surfing เข้าร่วมในมหกรรมกีฬา aralympic Games Los Angeles 2028 ซึ่งจะจัดต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นครลอสแองเจลีส ในปี 2028

admin

January 31, 2023

Jomtien SUP Race เปิดรับสมัครแล้ว

สมาคมกีฬาสูงอายุไทย ร่วมกับภาคี 17 สมาคม ประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดชลบุรี ในปีหน้า วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมยกระดับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

การแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและภาคีสมาคม 17 ชนิดกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์โครงการการแข่งขันกีฬาสูงอายุระดับประเทศและวิวัฒนาการของกีฬาผู้สูงอายุในระดับสากล ตลอดจนเพื่อพัฒนามาตรฐานและศักยภาพนักกีฬาสูงอายุไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

admin

December 2, 2022

โอลิมปิคไทย แจ้งระบบการคัดตัวนักโต้คลื่นไปปารีส 2024

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (National Olympic Committee of Thailand) ทำหนังสือแจ้งสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในเรื่องระเบียบและขั้นตอนการคัดตัวนักกีฬากระดานโต้คลื่นเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 โดยแนบระเบียบการคัดตัวจากสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ International Surfing Associaiton (ISA)

admin

November 14, 2022

ISA ออกระบบการ qualify ไป ANOC World Beach Games 2023 บาหลี

สหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นโลก หรือ ISA ได้ออกระเบียนขั้นตอนการคัดตัวนักกีฬากระดานโต้คลื่นเข้าร่วมการแข่งขัน ANOC World Beach Games 2022 ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2566 นี็ ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเชีย

admin

November 7, 2022
Message us