สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ International Surfing Association (ISA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ISA Surf Instructor Level 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 กันยายน พ.ศ.2565 รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมารายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมชั้น 2 พิกัด https://goo.gl/maps/2Jy2x2N2mxQhkv2GA

วันที่ฝึกอบรม

วันเสาร์ ที่ 3 ถึง วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565

สถานที่พักของผู้เข้าฝึกอบรม

โรงแรมประมุกโก้รีสอร์ท พิกัด https://goo.gl/maps/8m3FruS4XxRZ4gHq7

หลักสูตร/เกียรติบัตรที่ได้รับ

หลักสูตร ISA Surf Instructor Level 1 (สามารถนำไปเทียบกับผู้ฝึกสอนระดับชาติ ระดับสอง)

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 1. Saroj Panan
 2. นายภูวิ​วัฏ​ ศศิ​ลักษณานุกุล
 3. นายณัฐวิน ปกสกุล
 4. นาย พงศกร เพ็ญนวลออง
 5. สุพัฒน์ เตียงน้อย
 6. กิตติพงษ์ พรหมแก้ว
 7. ณัฐภัทร หีบทอง
 8. ชนสรณ์ มีสุข
 9. ศรายุทธ รุ่งเรือง
 10. ว่าที่ ร.ต.พีระพัฒน์ สุวรรณเรืองศรี
 11. นายฮานิฟ มาหมัด
 12. Chaiyasit Chanarwut
 13. BUKHURI KOTO
 14. Naruedol Kongwiset
 15. เอกสิทธิ์ สุขกระจ่าง
 16. นายราม บัวทอง
 17. ณัฐฐา ตันชัย
 18. Thanakit Dongthongkham
 19. Tanate Buphanimit
 20. พีระพล ลีละเศรษฐกุล