สหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) มอบทุนการศึกษาให้เด็กไทยจำนวน 4 คน

ด.ช. มังกร พรวิกรม (บ่าว) อายุ 13ปี

สหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ ISA ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าครั้งเดียว เป็นเงินประมาณ 100-1,000USD กับเด็กไทยจำนวน 4 คนดังนี้

ด.ช. พิเชษฐ์ นะทะเล (เอ็ม) อายุ 13ปี
ด.ช. ยุทธนา นาวารักษ์ (น็อต) อายุ 14ปี
ด.ช. ประเสริฐ อุดม (สิทธ์) อายุ 14ปี
ด.ช. มังกร พรวิกรม (บ่าว) อายุ 13ปี

ซึ่งเด็กทั้งสี่ ส่วนใหญ่จะเล่นโต้คลื่นบริเวณชายหาด บ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเวบไซท์ ISA