สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นฯ นำซอฟแวร์วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกนักกีฬาออนไลน์ เข้ามาใช้ในการฝึกนักกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายทีมชาติไทย

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้นำซอฟแวร์วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกนักกีฬาออนไลน์ เข้ามาใช้ในการฝึกนักกีฬากระดานโต้คลื่นและกระดานยืนพายทีมชาติไทย

เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจนักกีฬากระดานโต้คลื่นทีมชาติไทย ที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อม ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้ทำการแนะนำระบบวิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบการฝึกสอนนักกีฬาแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬาทีมชาติไทย

โดยจุดประสงค์หลักของซอฟแวร์ที่สมาคมฯ นำมาใช้ เพื่อที่สมาคมฯ จะได้เก็บข้อมูลการฝึกซ้อมของนักกีฬารวมไว้บนระบบคลาวด์ที่จุดเดียว ซึ่งทำให้ทั้งผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพ นักจิตวิทยา แพทย์ และผู้บริหารสมาคม สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และทำการวิเคราะห์ ติดตามผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ อาทิเช่น ความคืบหน้าในการฝึกซ้อม การพัฒนาของกล้ามเนื้อต่างๆ การพักผ่อนของนักกีฬา และโภชนาการของนักกีฬาเป็นต้นนอกจากนี้ซอฟแวร์ยังมีความสามารถในการฝึกซ้อมนักกีฬาแบบออนไลน์ โดยผู้ฝึกสอนสามารถกำหนดกิจกรรมการซ้อมในแต่ละวัน และส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของนักกีฬาแต่ละคน หรือให้แบบทดสอบแก่กลุ่มนักกีฬาเพื่อทำการทดสอบ โดยผลการทดสอบจะส่งตรงเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์นักกีฬาได้ทันทีนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

นายชนินทร์ อัยรักษ์ กล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ทำให้ต้องลดการรวมตัวกันฝึกซ้อมของนักกีฬา อีกทั้งสมาคมฯ มีทีมนักกีฬาสองชนิดกีฬา ซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมในแต่ละที่ ดังนั้นการที่สมาคมฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกซ้อม จะช่วยให้สมาคมฯ เก็บข้อมูลนักกีฬาได้ในที่เดียว ลดการเดินทางของทั้งนักกีฬาและบุคคลากรทางกีฬาอีกด้วย”การเก็บข้อมูลฝึกซ้อมของนักกีฬามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นข้อมูลให้ผู้ฝึกสอน สามารถออกแบบการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคนได้ออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป

#ThailandSurfingFederation

#SurfingThailand