นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ควบตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อเวลา 16.00 น. วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ชาติสมาชิกสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ (ISA) ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการประชุมก่อตั้ง สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Surfing Association, SEASA) ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมือง San Juan จังหวัด La Union ประเทศฟิลิปปินส์

ชาติสมาชิกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมีชาติสมาชิกร่วมกันก่อตั้งทั้งสิ้น 6 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เมียนม่าร์ โดย ที่ประชุมมีมติให้ นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาคมกลุ่มกีฬาโต้คลื่นอาเซียน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาโต้คลื่นในภูมิภาคนี้

นายชนินทร์กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิก และประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านที่จะพัฒนามาตรฐานการเล่นกระดานโต้คลื่นของนักกีฬาในภูมิภาคให้ทัดเทียมระดับโลก”

ที่ประชุมยังมีมติให้ใช้กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Surfing Association, SEASA) และวางแผนให้มีชาติสมาชิกอาเซียนครบ 11 ประเทศ ภายในปี 2563.