โอลิมปิคไทย แจ้งระบบการคัดตัวนักโต้คลื่นไปปารีส 2024

Photo:Olympics.com/

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (National Olympic Committee of Thailand) ทำหนังสือแจ้งสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในเรื่องระเบียบและขั้นตอนการคัดตัวนักกีฬากระดานโต้คลื่นเพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 โดยแนบระเบียบการคัดตัวจากสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นนานาชาติ หรือ International Surfing Associaiton (ISA)

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://olympics.com/en/news/how-to-qualify-surfing-paris-2024-olympics-qualification-system-explained