เปิดรับสมัคร การแข่งขัน กระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Laguna Phuket ร่วมกันจัดการแข่งขันกระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 “Laguna Phuket Thailand SUP Championship 2021” ระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ณ หาดบางเทา จังหวัด ภูเก็ต 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 28 มีนาคม 2564

การแข่งขัน กระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 รุ่น

 1. Fun Race 6 km Open Division รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง ขนาดบอร์ดยาวไม่เกิน 14’ ไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ
 2. Fun Race 6 km Age Group Division รุ่นอายุ ชาย-หญิง ขนาดบอร์ดยาวไม่เกิน 14’ ไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ
 3. Shadow Technical Race 6 km Open Division รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 4. Shadow Sprint 200 m Open Division รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 5. Shadow U16 Technical Race 6 km รุ่นเยาวชน ชาย – หญิง บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 6. Shadow U16 Sprint 200 m รุ่นเยาวชน ชาย – หญิง บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 7. Technical Race 8 km Open Division รุ่นทั่วไป ชาย – หญิง ขนาดบอร์ดยาวไม่เกิน 14’ ไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ
 8. Technical Race 8 km Age Group Division รุ่นอายุ ชาย – หญิง ขนาดบอร์ดยาวไม่เกิน 14’ ไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ
 9. Sprint 200 m รุ่นอายุ ชาย – หญิง ขนาดบอร์ดยาวไม่เกิน 14’ ไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ
 10. Men Team Relay 4 x 500 m ทีมผลัดชาย บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 11. Women Team Relay 4 x 500 m ทีมผลัดหญิง บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”
 12. Mix Team Relay 4 x 500 m ทีมผลัดผสม บอร์ดมาตรฐานชะโด 12’6”

รายละเอียด รางวัล และ ค่าสมัคร ในแต่ละประเภท มีดังนี้

ตารางวันที่การแข่งขัน กระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 มีนาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน