‘ส.กีฬากระดานโต้คลื่น’ จัดอบรมผู้ฝึกสอน ติวเข้มรับเหตุฉุกเฉินทางน้ำ

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม ที่เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์ แคว รีสอร์ต จ.กาญจนบุรี

การอบรมผู้ฝึกสอนครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีกีฬากระดานยืนพายบรรจุเป็นชนิดกีฬาในการแข่งขันด้วย โดยมีผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ทั้งสิ้น 30 คน รวมทั้ง 3 รุ่นสมาคมมีผู้ฝึกสอนทั้งสิ้นกว่า 120 คน

ในระยะการอบรมทั้งสิ้น 5 วัน ผู้เข้าอบรมจะต้องทำการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยชีวิตทางน้ำเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ตัวเองมีความสามารถ มีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือนักกีฬาที่มาฝึกกับตนเอง ซึ่งสมาคมถือว่ามีความสำคัญมาก และผู้ฝึกสอนทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบสรรถภาพทางร่างกายและผ่านการทดสอบการทำ CPR รวมถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตทางน้ำอื่นๆ และเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ AED อีกด้วย จากนั้นใน 3 วันที่เหลือจึงจะเป็นการเรียนรู้เรื่องทักษะเบื้องต้นในการสอนกีฬากระดานยืนพาย

ทั้งนี้ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นฯ ค่อนข้างมีความเข้มงวดกับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นเป็นสำคัญ โดยหลังจากฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจะต้องทำการฝึกสอนจริงเป็นระะเวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง แล้วส่งบันทึกการฝึกสอนให้สมาคม เพื่อทำการบันทึกและออกใบอนุญาตผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพายระดับชาติต่อไป