ส.กระดานโต้คลื่น จับมือ เทศบาลเมืองป่าตอง จัด “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง คอนเทส 2022” เฟ้นหานักเซิร์ฟหน้าใหม่ติดธง

เทศบาลเมืองป่าตอง สำนักการศึกษา ร่วมกับ ชมรมกะหลิมรีฟเซิร์เฟ่อร์ ชมรมป่าตองเซิร์ฟคลับ ชมรมกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านกะหลิม ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันกะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง คอนเทส 2022 ขึ้นในวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ หาดกะหลิม ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ร่วมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวันรวมกว่า 40,000 บาท

นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออก แสดงความสามารถทางด้านกีฬาโต้คลื่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดป่าตองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะหาดกะหลิมที่ถือได้ว่าเป็นหาดที่มีคลื่นขวาที่สวยที่สุด และมีความท้าทายกับนักโต้คลื่นทั้งไทยและต่างชาติ มีความอันตรายมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงจนตื้นเห็นหินประการังแข็งที่อาจะเป็นอันตรายต่อนักโต้คลื่นได้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น”

ด้านนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การแข่งขันกระดานโต้คลื่นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำตามยุทธศาสตร์ของสมาคมฯในเรื่องของการเฟ้นหานักกีฬารากหญ้า เพื่อนำมาพัฒนาในระดับชาติต่อไป ซึ่งสมาคมฯเองถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยนำระบบการตัดสินด้วยคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนในการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันทั้งหมดจะดำเนินการโดยน้องๆชมรมกระดานโต้คลื่นในท้องถิ่น ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราจะมีนักกีฬาหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เพราะชมรมท้องถิ่นสามารถจัดการแข่งขันได้เอง ได้บ่อยครั้งตามต้องการ ภายใต้กฎกติกามาตรฐาน ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะทำให้นักกีฬารากหญ้ามีความคุ้นเคยในระบบตัดสินและมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อเขาได้เข้ามาเล่นในระดับที่สูงขึ้นไป”

สำหรับการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง คอนเทส 2022” แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 5 ประเภทดังนี้

 1. รุ่นบอร์ดสั้น ประชาชนทั่วไป/ไม่จำกัดอายุ
  (Open Shortboard)
 2. รุ่นบอร์ดยาว ประชาชนทั่วไป/ไม่จำกัดอายุ
  (Open Longboard)
 3. รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 35 ปีขึ้นไป
  (Master Division)
 4. รุ่นยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี (Groms Division U14)
 5. รุ่นเยาวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (Junior Division U18)