สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย จับมือองค์กรระดับโลกจัดอบรม “ILS Surf Lifeguard”

2 กันยายน 2565 – สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ International Life Saving จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool ขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Field David Raymond Clayton วิทยากรของ International Life Saving (ILS) และนายรัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้ช่วยวิทยากรชาวไทย จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย

“นายกจุ๊บ” นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเราให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางน้ำรวมไปถึงการช่วยเหลือชีวิตด้วย สมาคมของเราไม่ได้เน้นแค่การโปรโมทหรือการจัดการแข่งขัน แต่เราต้องการสร้างทั้งระบบควบคู่กับไปทั้งความรู้ความสามารถในด้านการแข่งขันก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาอบรมให้กับบุคลากรของเราในครั้งนี้ด้วย”

ด้าน Mr.Field David Raymond Clayton วิทยากรจาก International Life Saving (ILS) ก็ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เข้าร่วมอบรมและสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นของไทย ที่จะนำไปใช้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตเบื้องต้นเป็นการลดการเสียชีวิตจากทางน้ำ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬากระดานยืนพายและกระดานโต้คลื่นเรื่องความปลอดภัยและการช่วยเหลือชีวิตของนักกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

ในส่วนของ นายรัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้ช่วยวิทยากรชาวไทย จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ก็ได้กล่าวปิดท้ายถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า “การอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าอบรมเพราะปฎิบัติหน้าอยู่บริเวณชายหาดอยู่แล้ว แน่นอนว่าทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่แค่กับนักกีฬา แต่ยังสามารถใช้ความรู้ช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุได้อีกด้วย ก็ต้องขอขอบคุณ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยด้วยที่จัดการอบรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา”