ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย ระดับ 1 และระดับ 2

เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย ระดับ 1 และระดับ 2 จากเดิม ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ออกไปก่อน โดยหากทราบกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ที่ต้องการขอคืนค่าสมัคร กรุณา อีเมล์แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ และบัญชีเพื่อโอนเงินคืน มาได้ที่ info@surfingthailand.org หรือติดต่อผ่านช่องทาง facebook inbox เพจสมาคมฯ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินคืน จะถือว่าได้สละสิทธิ์ที่นั่งในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว และสมาคมฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด ให้ผู้ที่แจ้งรายชื่อสำรองไว้ ได้ลงทะเบียนต่อไป

#ThailandSurfingFederation
#SurfingThailand