ประกาศสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยเรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน นำนักกีฬากระดานโต้คลื่นทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในรายการ2023 ISA WORLD SURFING GAMES