ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่นระดับ 1 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมในทอนบุรี หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต

 1. นาย สุพัฒน์ เตียงน้อย
 2. เสรี พินิจสุขใจ
 3. พีระพัฒน์ สุวรรณเรืองศรี
 4. ราม บัวทอง
 5. สมศักดิ์ กรีชัย
 6. เสฎฐวุฒิ ไชยวัฒน์
 7. พนัชกร ปังลิขิต
 8. Monnaree Monpaneevong
 9. เอกวัฒน์ สุขเทศ
 10. นายนฤดล คงวิเศษ
 11. นายศักดิ์ฎา วันยาเล
 12. นาย ธนกฤต ดวงทองคำ
 13. อริญชย์ สุปรีชาวุฒิพงศ์
 14. พงศกร เพ็ญนวลออง
 15. พีละพล ลีละเศรษฐกุล
 16. ธเนศ บุพนิมิตร
 17. ธนวัฒน์ ดีพูล
 18. บูคอรี กอตอ
 19. สุชาดา เถื่อนถิ่น
 20. นายประนต สุขพิทักษ์
 21. นาย ทำรงศักดิ์ อินเจริญ
 22. ณัฐภัทร หีบทอง
 23. กิตติพงษ์ พรหมแก้ว
 24. CHAIYASIT CHANARWUT
 25. สาโรจน์ ปะหนัน
 26. ณัฐฐา ตันชัย
 27. นายซากิฟ สร้างเมือง
 28. ณัฐวิน ปกสกุล
 29. สัญญา เสน่ห์
 30. กีระติกา รัตโนภาส
 31. ภูวิ​วัฏ​ ศศิลักษณานุกุล
 32. ทิพสวาท อัศวนนท์
 33. เอกสิทธิ์ สุขกระจ่าง
 34. ดำรงค์ ไม่สะพร่าว
 35. เลิศฤทธิ์ พูลศิริ
 36. เอกรัฐ เคี่ยมพันธ์
 37. อิสระ กระตุดเงิน
 38. ศรายุทธ รุ่งเรือง
 39. ชนสรณ์ มีสุข
 40. อภิวัฒน์ ใจดี
 41. สัญญา เตียงน้อย
 42. จงเจตน์ สร้อยสน
 43. Hanif Mahmad
 44. เรวัฒน์ เป็นสุข
 45. วุฒิ ยายี
 46. ภัทรวดี สุระสัจจะ

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมค่าที่พัก* อาหาร อาหารว่าง เอกสารฝึกอบรม อุปกรณ์ในการฝึกอบรม เสื้อผู้ฝึกสอน และอื่นๆแล้ว) ภายในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30น.

*สงวนสิทธิ์ที่พักสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนานอกจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

กรุณาชำระเงินที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่
886-219050-2
บริษัท แชมป์ วอเตอร์สปอร์ต จำกัด

กรุณาแจ้งชื่อ และการหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมล์ info@surfingthailand.org หรือ ทางข้อความทางเฟซบุ๊คเพจ @surfingthailand หรือ ทาง LINE @surfingthailand ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม