นายกสมาคมฯบรรยายเรื่อง Sport Marketing

31 สิงหาคม 2565 – นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ได้บรรยายด้านวิชาการเรื่อง “Sport Marketing” ให้แก่ฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนานารีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ท่านผู้อำนวยการโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา และคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่าสามสิบท่าน
สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มา ณ ที่นี้