“นายกจุ๊บ” ร่วมมือ “รักษาการณ์กงสุลออสเตรเลีย” ร่วมโครงการเสริมศักยภาพไลฟ์การ์ด ลดอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว

29 เมษายน 2566 – เวลา 08.30 น. นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานฝึก Phuket Young Lifeguard ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ Mr.Lorenzo Strano รักษาการณ์กงสุลประเทศออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต คุณชลัฏ รัชกิจประการ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ชมรมภูเก็ตไลฟ์การ์ด และตัวแทนไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ต

โครงการนี้ เกิดขึ้นโดย Australian Lifeguard Services และ Surf Life Saving New South Wales ร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โรงแรมเดอะทินท์ ภูเก็ต และโรงแรมดาราภูเก็ต ซึ่งเห็นความสำคัญในส่งเสริมการสร้างบุคลากรรักษาความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งบุคลากรเข้าทำการอบรมจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ตลอดการอบรม 6 วัน (23-28 เมษายน 2566) โดยใช้ชื่อหลักสูตร “Surf Rescue Certificate” ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแต่อย่างใด ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผู้เข้าอบรมจะเข้ามารับเกียรติบัตร และช่วยสอนน้องๆเยาวชนในโครงการ Phuket Young Lifeguard อีกด้วย

นายชนินทร์ อัยรักษ์ กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณทางกงศุลประเทศออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ตมาก ที่ประสานนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก มาจัดฝึกอบรมให้พวกเราที่ภูเก็ตตลอดทั้งหกวัน ซึ่งจะช่วยให้น้องๆที่ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดอยู่แล้ว ได้เพิ่มทักษะและเลื่อนใบอนุญาติไลฟ์การ์ด และได้สร้างน้องๆไลฟ์การ์ดกลุ่มใหม่ด้วย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะสามารถลดจำนวนของนักท่องเที่ยวที่จมน้ำได้เป็นอย่างดี”