จัดอบรม ISA Surf Instructor Level 1

5 กันยายน 2565 – สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ International Surfing Association จัดการฝึกอบรม ISA Surf Instructor Level 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน จากชายหาดต่างๆทั่วประเทศไทย

ผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน จบออกไปเป็นผู้ฝึกสอนของสหพันธ์กีฬากระดานโต้คลื่นโลก และของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา สร้างอาชีพ และพัฒนาด้านกีฬาเป็นเลิศในกับประเทศไทย